Czy nie nadszedł czas na zmiany w mieście?

Zmieńmy mieszkalnictwo

 • Framsókn chce, aby osiągnąć równowagę w sprawach mieszkaniowych. Wysoki popyt musi zostać zaspokojony poprzez budowę większej liczby, szybciej i bardziej zróżnicowanych mieszkań. Celem jest 3000 mieszkań rocznie.
 • Framsókn chce zwiększenia gęstości zabudowy tam, gdzie pozwala na to infrastruktura w harmonii i ku zadowoleniu mieszkańców. Framsókn chce też silnego rozwoju wszystkich dzielnic miasta i wybudowania nowej dzielnicy w Keldur.
 • Framsókn wspiera rozwój rynku wynajmu poprzez spółdzielnie non-profitowe.
 • Framsókn chce wyeliminować listy oczekujących na przydzielanie mieszkań dla osób niepełnosprawnych.
 • Framsókn chce budować więcej centrów usług dla osób starszych.
 • Framsókn chce zwiększyć efektywność i przejrzystość administracji miasta, aby przyspieszyć realizację przedsięwzięć.

Zmieńmy transport

 • Framsókn chce, aby komunikacja w mieście był sprawna i bezpieczna dla wszystkich rodzajów źródeł transportu.
 • Framsókn chce gwarancji postępów Umowy Komunikacyjnej.
 • Framsókn chce silnego rozwoju transportu publicznego i wydajnej linii miejskiej.
 • Framsókn chce porządnej budowy ścieżek rowerowych i pieszych oraz wspiera ekonomię współdzielenia.
 • Framsókn chce przyspieszyć budowę Sundabraut.
 • Framsókn chce spowrotem wprowadzić nocną linię autobusową.

Zmieńmy dla dzieci

 • Framsókn  chce kierować Reykjavikiem w oparciu o interesy dzieci i zwiększyć dotację na czas wolny do 75 000 ISK.
 • Framsókn chce, aby dzieci w szkole podstawowej i średniej korzystały z darmowej komunikacji miejskiej.
 • Framsókn chce, aby dzieci poniżej 18 roku życia mogły za darmo korzystać z basenów.
 • Framsókn chce ulepszyć miejskie szkoły poprzez zapewnienie takich podstaw jak, budynki, profesjonalną pracę, zdrowe obiady i bezpieczeństwo.
 • Framsókn chce wyeliminować listy oczekujących na miejsca w przedszkolach i zwiększyć elastyczność godzin otwarcia bez wydłużania dnia przedszkolnego dzieci.
 • Framsókn chce usprawnić system opieki dziennej oraz zaoferować dotacje dla dzieci na czas oczekiwania na miejsce w przedszkolu.
 • Framsókn chce wdrożyć prawo dobrobytu we wszystkich usługach miasta, aby zapewnić dzieciom dostęp do wczesnej interwencji.
 • Framsókn chce usprawnić komunikację rodzin z dziećmi z administracją miasta.
 • Framsókn chce budowy porządnych obiektów sportowych we wszystkich dzielnicach miasta.
 • Framsókn chce wzmocnić działalność świetlic i klubów dla młodzieży.

Zmieniajmy mądrze

 • Framsókn chce zacieśnić współpracę władz miasta i być wzorem do naśladowania, aby dzięki swojej postawie i działaniom mieszkańcy miasta mogli polegać na władzy.
 • Framsókn służy mieszkańcom, mając na celu wzmocnienie współpracy i zadowolenia z miasta.
 • Framsókn chce pielęgnować wielokulturowe społeczeństwo, w którym obywatele czują się dobrze i identyfikują się ze swoimi dzielnicami, jak również z miastem jako całością.
 • Framsókn chce zapewnić równość wszystkim płciom i promować miasto równości płci.
 • Framsókn chce zapewnić osobom niepełnosprawnym prawo do samodzielnego życia w społeczeństwie.
 • Framsókn chce przyjmować uchodźców i pomagać im zintegrować się ze społeczeństwem.
 • Framsókn chce zapewnić środki wsparcia dla osób bezdomnych.

Zmieńmy otoczenie

 • Framsókn chce, aby Reykjavík był krajowym liderem w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Framsókn chce czystego miasta, w którym ścieżki są w dobrej kondycji, a ulice czyste.
 • Framsókn chce, aby kwestie planowania miasta wspierały redukcję emisji dwutlenku węgla.
 • Framsókn chce zachęcić do uprawy warzyw w dzielnicach miasta.
 • Framsókn chce, aby centralną organizacją otoczenia było tzw. 15 min sąsiedztwo.
 • Framsókn chce miasta neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 r.
 • Framsókn chce pielęgnowania terenów zielonych i dostępnych dla społeczeństwa.

Zmieńmy gospodarkę

 • Reykjavík powinien być stolicą życia gospodarczego.
 • Framsókn chce obniżyć podatki od nieruchomości nakładane na firmy i udostępniać działki pod działalność gospodarczą.
 • Framsókn chce wspierać rozwój innowacji i nauki w Vatnsmýri.
 • Framókn chce wspierać przedsiębiorcze, innowacyjne i rozwojowe firmy na terenie miasta.
 • Reykjavík musi zapewnić firmom dobre warunki do rozwoju w mieście, a administracja musi być wydajna.
 • Framsókn chce wzmocnić pozycję Reykjaviku jako światowej klasy destynacji turystycznej.

Zmieńmy  kwestie bezpieczeństwa

 • Framókn chce zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców poprzez zwiększoną współpracę z policją w dzielnicach.
  • Framókn chce, aby centrum miasta było bezpiecznym miejscem w dzień iw nocy, a rozrywka nie zakłócała ​​jakości życia mieszkańców.
  • Framsókn nakłada nacisk na to, aby ​​Miasto Reykjavík zapewniało bezpieczeństwo  sieci względem swojej pracy oraz względem informacji dot. mieszkańców.

Zmieńmy miejsca pracy w Mieście Reykjavik

 • Należy zadbać o to, aby Miasto Reykjavík było pożądanym miejscem pracy.
  • Framsókn chce, aby zarządzanie Miastem było lepsze.
  • Framsókn chce, aby usługi dla mieszkańców były zawsze na pierwszym miejscu, a struktura administracyjna i procesy były zgodne z nowoczesnymi metodami zarządzania.
  • Framsókn chce, aby mieszkańcy czuli się komfortowo, pracując dla miasta i byli dumni ze swojej pracy, która znajduje odzwierciedlenie w służbie mieszkańcom.

Zmieńmy dla życia w mieście

 • Framsókn chce promować pracę kulturalną w mieście.
  • Framsókn chce, aby biblioteki pełniły rolę ośrodków kultury we wszystkich dzielnicach.
  • Framsókn chce promocji różnorodnych możliwości dla młodych ludzi.
  • Framsókn chce promować festiwale kulturalne i artystyczne w Reykjaviku.
  • Framsókn chce rozważyć zadaszenie Austurstræti i utrzymywania przez cały rok przyjemnej atmosfery miasta, w której restauracje mogą przenosić swoje usługi na ulice.
  • Framsókn chce zbudować Islandzkie Centrum Sportów Zimowych w Bláfjöll.
  • Framsókn chce, aby w Reykjaviku powstały stadiony narodowe i główny budynek narodowy.

Zmieńmy dla osób starszych

 • Framsókn chce, aby starzenie się w Reykjaviku było dobre.
  • Framsókn chce poprawić usługi prowadzenia pojazdów osób starszych.
  • Framsókn chce zwiększyć i ulepszyć zasoby i wsparcie dla osób starszych, tak aby mogli, jak najdłużej mieszkać u siebie w domu.
  • Framsókn chce zwiększyć liczbę opcji posiłków dla osób starszych.
  • Framsókn zachęca domy opieki prowadzone przez miasto Reykjavík do przyjęcia ideologii polityki Eden.
  • Framsókn chce w znacznym stopniu promować promocję zdrowia wśród seniorów.
  • Framsókn chce poprawić umiejętności cyfrowe osób starszych, kładąc nacisk na korzystanie z elektronicznych dowodów tożsamości.